Kvalitetsstyring indenfor byggeri

Formålet med henholdsvis at sætte, at styre og at sikre kvaliteten er at forebygge svigt og skader i byggeriet.

Byggerier, som er omfattet af Byggeskadefonden, skal være kvalitetssikrede i henhold til bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder.

I Vejledning om kvalitetssikring i byggeriet af maj 2001, sættes en række begreber på plads, og der defineres de roller og det ansvar, byggeriets aktører har i relation til byggeprocessen og kvalitetsstyringen.

Kvalitet betyder i denne sammenhæng en egenskab eller en sum af egenskaber. Egenskaberne går især på de byggetekniske løsninger og materialer, men også brugs- og driftsforhold og arkitektonisk fremtræden indgår i kvalitetsbegrebet.

Bygherren sætter kvaliteten

Bygherren har ansvar for at definere eller sætte den kvalitet - dvs. de egenskaber - han ønsker i sit byggeri. Når bygherren sætter kvaliteten, skal han overveje og prioritere, hvilke egenskaber der er vitale og vigtige for det påtænkte byggeri, og hvilke der har mindre eller ingen betydning.
Ofte antager bygherren en teknisk sagkyndig rådgiver til at bistå sig hermed.

Egenskaberne skal vælges således, at byggeriet i hele sin levetid bevarer den ønskede form og funktion med en veldefineret og rimelig driftsindsats. De valgte byggetekniske løsninger skal være pålidelige, holdbare og vedligeholdelsesvenlige.

Kvaliteten skal nødvendigvis sættes, inden den kan sikres!

Bygherren skal også sikre kvaliteten

Bygherren skal sikre sig, at de rådgivere og entreprenører han antager, fastholder den definerede kvalitet hele vejen igennem byggeprocessen. Også til dette arbejde antager bygherren normalt tekniske rådgivere.

Det er et helt overordnet og centralt princip, at rådgivere og entreprenører selv kvalitetssikrer deres egne ydelser på byggesagen. Dette sker på grundlag af bygherrens krav herom. Indsatsen for kvalitetssikring skal især rettes mod eventuelle risikobehæftede forhold i byggeriet.

I forbindelse med sikring af kvaliteten er projektgranskning, procesgranskning, projektgennemgang, tilsyns- og kontrolplaner, udførelseskontrol samt dokumentation vigtige begreber, som udførligt behandles i Vejledning om kvalitetssikring i byggeriet.

Der er metodefrihed med hensyn til, hvordan kvalitetssikringen foretages. Dog skal rådgivere og entreprenører dokumentere overfor bygherren, at de har foretaget den af bygherren krævede sikring af kvaliteten under hele byggeprocessen. Dokumentationen skal bibringe bygherren klarhed over, at hans byggeri har netop den kvalitet og de egenskaber, han satte ved projektets start.

Oversigt

Der indgår flere parter og mange aktiviteter i den løbende proces, som skal sikre, at det færdige byggeri har de forudsatte kvaliteter og egenskaber. Skemaet på linket herunder viser en oversigt over aktiviteter og deltagere i kvalitetssikringen i byggeprocessens forskellige faser.

Vi tilbyder selvfølgelig vores kompetencer i store dele af Nordjylland. Herunder Frederikshavn, Ravnshøj, Sæby, Aalbæk og Skagen.