Kloakarbejde - Nyanlæg, tilslutning, service, tilstoppet kloak

Nordstrand Byg er Autoriseret kloakmester og er desuden medlem af en kvalitetskontrol, hvilket sikrer at vi altid har et godkendt kvalitetsstyring system i overensstemmelse med de nyeste regler og metoder på området.

Vi udfører professionelt kloak arbejde både ved nybyggeri og reparation af defekte kloaksystemer. Dette er med til at sikre dig et sundt indeklima og et rottefrit kloaknet i en tid, hvor stigende mængder nedbør og mildere vejr stiller store krav til kvalitet og holdbarhed af kloak løsninger.

Vores speciale omfatter bl.a. hus-tilslutninger til kommunalt ledningsnet, inklusiv miljøvenlig og vandbesparende separering af spildevand og regnvand. Etablering af nedsivning / bortledning af regnvand og udbedring af rotteskader i kloakken hører også ind under vores ekspertområde. Vi kan desuden tilbyde spuling af kloak og inspektion af ledningsnet

Vi udfører alle former for arbejde indenfor kloak og dræn, herunder:
  • Nyanlæg af kloak
  • Stikledninger og tilslutninger til offentlig kloak
  • Kloakrenovering
  • Olie – og fedtudskillere
  • Omfangsdræn, bl.a. i forbindelse med tætning og varmeisolering af gamle kældre
  • Nedsivningsanlæg
  • Mini renseanlæg
  • Regnvandsanlæg og faskiner
  • Rottesikring og højtvandslukke
Vi tilbyder selvfølgelig vores kompetencer i store dele af Nordjylland. Herunder Frederikshavn, Ravnshøj, Sæby, Aalbæk og Skagen.