Facade - Renovering, udsmykning, beskyttelse m.m.

Det er ikke altid facaden holder

En bygning med en flot gennemrenoveret facade er ikke bare pæn, det sikrer en høj salgsværdi på ejendommen, hvilket genspejler sig i andelskronen. Desuden sikrer en facaderenovering ejendommen mod slid, vind og vejr - hvilket i det lange løb kan betyde besparelser på andre arbejder på bygningen. Det kan hurtigt blive dyrt at lade stå til.

Konstruktiv beskyttelse

Ofte opnås de gode resultater ved at vælge sikre materialer som murværk og træ. Materialer, som de projekterende selv har erfaring med, og som håndværkerne kender. Men selv kendte, sikre materialer som tegl og træ skal anvendes korrekt og beskyttes konstruktivt. Udsat murværk skal i henhold til gældende Norm for Murværkskonstruktioner udføres i aggressiv miljøklasse, hvilket ofte undlades, og bygningsejer bliver ladt tilbage med en vedligeholdelseskrævende bygningsdel.

Facade udsmykning

Forsøg på udsmykning af murede facader med fremspringende skifter skal ikke vælges, hvis det ikke indgår i samlede vurderinger af murværkets placering og beskyttelse, og det skal under alle omstændigheder kun gennemføres, hvis der er økonomi til at lave den nødvendige inddækning og opmure i aggressiv miljøklasse. Opmuringen skal i øvrigt ske under optimale forhold, som skal sikre mod opfugtning af sten og fuger. Konstruktiv beskyttelse kan være alt fra en zinkinddækning til et stort udhæng på taget. Stenklassen og valget af fugeudformning er af betydning for optagelsen af vand i murværket. En tilbageliggende fuge danner små hylder på stenene, som holder på vandet, mens en skrabefuge eller vandfalsfuge bedre sikrer, at vandet ledes væk. Den konstruktive beskyttelse af husene skal efter vores opfattelse dyrkes og have en renæssance, og vi er nødt til at blæse på fine fornemmelser for, om en inddækning er lidt for stor, hvis den i øvrigt tilfører den beskyttelse, der er nødvendig med den aktuelle beliggenhed.

Fornem omtanke

Drypnæser, inddækninger, afdækninger, løskanter, sålbænk eller udhæng er alle bygningsdele, som kræver særlig opmærksomhed. Også dette er en arkitektonisk udfordring for arkitekterne. Det kræver en arkitektonisk og teknisk bearbejdning, hvis man både skal tilfredsstille æstetikere og tilpasse byggeriet til det danske klima med skiftende vejrforhold.

Vores gode råd omkring facader
  • Sørg for, at vedligeholde facaden. Det kan koste dyrt, hvis dit hus ikke er beskyttet mod vind og vejr.
  • En flot og vedligeholdt facade, vidner om et velholdt murværk, som giver dig en større pris ved evt. salg af huset
Vi tilbyder selvfølgelig vores kompetencer i store dele af Nordjylland. Herunder Frederikshavn, Ravnshøj, Sæby, Aalbæk og Skagen.